Concurs pentru personal sanitar

30 Aprilie 2016
Author :  

 

A U T O R I T A T E A   P U B L I C Ă   L O C A L Ă   O R A Ş   Ş T E I

S P I T A L U L   O R Ă Ş E N E S C   Ş T E I

ŞTEI str.CUZA-VODĂ nr.5

T E L –F A X:0 2 5 9 /3 3 3 4 6 8 ; 0 2 5 9 /3 3 2 3 5 6

e-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.\ 978  din 25.04.2016
A N U N T              Spitalul Orăşenesc Ştei intentioneaza sa achizitioneze servicii prestate de asistent medical debutant- Cod CPV :85141200-1, dupa cum urmeaza:

 

1 post de asistent medical generalist debutant in cadrul Comp.de Statistica si Informatica Medicala

 

              Astfel, in data de 18.05.2016, ora 10.00 va avea loc selectarea personalului care si-a depus dosarul in vederea incheierii unui contract de prestari servicii medicale.

              Selectia consta in sustinerea unei probe scrise si a unei probe practice.

 

         Conditii de participare:

 

Dosarele de inscriere vor contine:

- oferta de pret/tarif ora serviciu medical prestat-Formular de ofertă în plic sigilat

- copie certificat inregistrare P.F.A./I.I.

          - cerere de inscriere;

- copia actului de identitate;

- copia diplomei de absolvire a scolii postliceale sanitare;

- copie certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R.;

- copia asigurarii de malpraxis;

- cazierul judiciar sau declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care   sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ;

- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie;

- curriculum vitae.

 

Bibliografia:

- Ghid de nursing: Lucretia Titirca

          - Tehnica ingrijirii bolnavului: Carol Mozes

          - Ingrijiri speciale acordate pacientilor: Lucretia Titirca

          - Urgente medico-chirurgicale: Lucretia Titirca

          - Ordinul MS 916/2006, privind infectiile nosocomiale

          - HG 261/2007, privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare

          - Ordinul 219/2002, privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor

          - O.U.G. 144/2008

          - Codul de etica si deontologie profesionala a asistentilor medicali si moaselor din Romania

Dosarele se pot depune la secretariatul unitatii, pana la data de 17.05.2016, orele 15.00.

           Relatii se pot obtine de la biroul R.U.N.O.S., sau la telefon: 0259/333468.

 

                                                                                                     Manager                                                                         Ing.ec.Aron Radu                          

 

2102 Views
Spital Stei
Login to post comments

Contact & Support

  • Adresa : Stei / Bihor / Romania - Strada Cuza Voda
  • Email : spitalstei[at]yahoo.com
  • Telefon : 0259.333.468
  • Fax :        0259.333.468