Strada Cuza Voda 5+4 0259.333.468 L - V: 07:00 - 17:00 /

Obligatille pacientilor

       DREPTURILE PACIENTULUI:

 1. Pacienţii au dreptul la îngrijirea sănătăţii la cel mai înalt  standard, indiferent de statutul social, vârstă, sex, etnie, religie sau  convingeri politice;
 2. Pacienţii au dreptul la adresabilitate liberă la asistenţa medicală, conform prevederilor legale;
 3. Pacienţii au dreptul de a cunoşte identitatea, statutul professional şi calificarea celor care asigură serviciul de sănătate;
 4. Pacienţii au dreptul de a fi informaţi în legătură cu starea sănătăţii lor, cu procedurile terapeutice propuse, cu diagnosticul şi prognoza afecţiunii;
 5. Informaţiile trebuie comunicate pacienţilor într-o manieră adecvată capacităţii lor de înţelegere;
 6. Pacienţii au dreptul de a fi informaţi şi a lua o decizie referitoare la efectuarea unor activităţi de cercetare/ învăţământ care implică persoana sa;
 7. După ce au fost informaţi asupra tratamentului pacienţilor au dreptul să-l accepte sau să-l refuse;
 8. Când pacienţii sunt incapabili să-şi exprime voinţa şi este necesară intervenţia medicală de urgenţă, consimţământul poate fi presupus , dacă nu există elemente exprimate anterior  de pacient care să ateste refuzul consimţământului.
 9. În cazul pacienţilor fără discernământ, consimţământul este explimat în scris de aparţinătorul sau reprezentantul legal.
 10. Pacienţii au dreptul de a fi informaţi asupra facilităţilor de care dispune spitalul pentru asistenţa personală,  siguranţa şi confortul său.
 11. Pacientul are dreptul la intimidate şi confidenţialitatea tuturor informaţiilor legate de afecţiunea sa.
 12. Pacienţii au dreptul de a fi vizitaţi cu condiţia respectării programului de vizită stabilit de conducerea spitalului şi de fiecare secţie în funcţie de specificul său.
 13. Pacienţii au dreptul să primească la cerere serviciile religioase.
 14. Dreptul la continuitatea îngrijirilor.
 15. Bolnavii care necesită investigaţii sau consultaţii suplimentare pot beneficia de aceste servicii.
 16. Pacienţii au dreptul de a li se examina şi rezolva plângerile într-o manieră justă, eficientă, promptă şi de a fi informaţi asupra rezultatului.

     OBLIGAŢIILE  PACIENTULUI:

 1. Să poarte ţinuta regulamentară de spital pe durata internării. La internare este obligatorie igiena personală ( duş), după care să folosească ţinuta (cămaşa de noapte, pajama) pusă la dispoziţie de spital. Obiectele personale se păstrează la magazia de efecte bolnavi de pe secţie;
 2. Să nu părăsească unitatea spitalicească în ţinuta de spital, fiind interzisă circulaţia pe străzi sau în parcuri cu o astfel de ţinută ;
 3. Să nu consume băuturi alcoolice şi să nu fumeze în incinta spitalului;
 4. Să respecte Regulamentul de ordine interioară al spitalului.
 5. Să respecte şi să aibă o atitudine civilizată faţă de personalul medical şi de îngrijire precum şi fată de ceilalţi pacienţi.
 6. Să respecte programul de linişte între orele 22.00 – 06.30 şi să păstreze curăţenia în incinta spitalului.
 7. Nu se permite tulburarea liniştii, degradarea mobilierului şi bunurilor din dotarea secţiei şi spitalului.
 8. Să respecte toate acţiunile privind igiena şi curăţenia care se desfăşoară în spital, inclusiv în saloane (activitatea  infirmierelor începe la orele 6.00). Să permită aerisirea saloanelor de cel puţin 2 ori pe zi şi ori de  câte ori este nevoie;
 9. Să respecte programul de servire a mesei;
 10. Să păstreze alimentele de orice fel numai în frigider ( nu pe masă sau noptieră).
 11. Să vizioneze programele TV fără a deranja ceilalţi pacienţi.
 12. Să respecte programul de vizită;
 13. Să folosească facilităţile din saloane şi spital cu responsabilitate şi atenţie, în caz contrar aceştia putând suporta contravaloarea eventualelor defecţiuni.