Condiții de externare

CONDIȚII DE  EXTERNARE

Externarea unui bolnav internat, este responsabilitatea medicului curant, care va decide data externarii. În caz de externare neprogramată aceasta poate fi făcută de către medicul de gardă.

Pacientul internat se poate externa in urmatoarele situatii:

 • la vindecarea sau ameliorarea bolii
 • la cererea pacientului sau a apartinatorilor legali
 • la solicitarea medicului

Documente medicale primite de pacient la externare:

 • La externarea din spital pacientul va primi urmatoarele documente medicale:
 • Biletul de externare, completat, semnat si parafat de medicul curant si de medicul sef de sectie, avand aplicata stampila spitalului.
 • Scrisoarea medicala catre medicul de familie, semnata si parafata de medicul curant, avand aplicata stampila spitalului. Reteta/retetele medicale (daca este nevoie).
 • Certificatul de concediu medical (daca este nevoie).
 • Alte materiale educative (ex fisa dietetica sau de conduita) (daca este nevoie).
 • Trimiteri catre alte specialitati (daca este nevoie). Alte materiale (referate, decont, fisa de expunere la radiatii etc).
 • Prescriptie medicala pentru medicamente cu sau fara contributie personala si dupa caz, materiale sanitare
 • Recomandare dispozitive medicale daca este cazul
 • Recomandare de ingrijiri la domiciliu
 • Decont de cheltuieli
 • Referat medical catre servicii de expertiza daca este cazul
 • Referat pentru incadrare in grad de handicap daca este cazul
 • Raport de ingrijiri

Pacientul va semna in FO confirmarea primirii informațiilor și documentelor necesare pentru continuitatea ingrijirilor.

Pacientul are dreptul sa solicite și sa primeasca la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului și ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.

(2) Documentele de externare vor fi inmanate pacientului in ziua externarii, dupa semnarea, parafarea si stampilarea acestora.

(3) Pacientul poate parasi spitalul dupa ora 09.00 in cazul externarii planificate cu 1 zi inainte, sau dupa ora 14.00 in cazul externarii neprogramate. Daca bolnavul solicita externarea de urgenta, fara a se putea indeplini procedura completa de incheiere a documentelor, va semna in F.O.C.G./F.S.Z. (refuzul de a semna va fi mentionat) si va primi documentele medicale in stadiul la care se afla la momentul respectiv.

Pacientul se poate externa la cererea sa scrisa, contrar indicatiilor medicului curant, dupa completarea, datarea si semnarea formularului de externare pe propria raspundere. 

Pacientul poate fi externat la cerere, dupa ce acesta a fost informat de consecințele posibile asupra starii lui de sanatate, medicul consemneaza acest lucru in FO.

Pacientul nu se poate externa la cerere in cazul bolilor infecțioase transmisibile, sau cand boala psihica este in faza decompensata.

Pacientul se poate externa la solicitarea medicului in urmatoarele situatii:

 • Atunci cand pacientul este trimis altui medic, furnizand toate datele medicale obținute, care justifica asistența unui medic cu competențe superioare
 • Atunci cand pacientul manifesta o atitudine ostila sau ireverențioasa fața de medic. In acest caz medicul va notifica pacientul inainte cu minim 5 zile, pentru ca acesta sa gaseasca o alternativa, doar in masura in care acest fapt nu pune in pericol starea sanatații pacientului.

La externarea pacientului din spital, medicul curant/garda este obligat sa informeze medicul de familie al pacientului sau dupa caz, medicul de specialitate din ambulatoriu, prin scrisoare medicala sau bilet de iesire din spital (cu obligatia ca acesta sa contina explicit toate elementele prevazute in scrisoarea medicala), transmise direct sau prin intermediul pacientului, cu privire la diagnosticul stabilit, controalele, investigatiile, tratamentele efectuate si orice alte informatii importante referitoare la starea de sanatate a pacientului.

             In cazul pacientilor care nu se pot externa singuri si necesita asistenta sau insotitor, se anunta cu 48 ore inainte apartinatorii daca exista, sau se face solicitare la ambulanta de transport.

In cazul pacienților fara suport socio-familial se anunța serviciul de asistența sociala al spitalului, care va lua legatura cu primariei orașului de domiciliu, in vederea stabilirii situației locative a pacientului in vederea externarii.