Program de vizita

 

Accesul vizitatorilor aparținătorilor în spital se realizează conform programului stabilit de către conducerea spitalului, fiind afișat la toate intrările în  secții, compartimente, la poarta spitalului, în mod vizibil şi accesibil vizitatorilor.

Este strict interzisă perceperea oricăror taxe pentru vizitarea pacienţilor în unităţile sanitare publice, cu excepţia taxelor legate de parcare.

Vizitatorii vor fi primiți în cadrul secțiilor de către asistentul de serviciu, care se va asigura de instructajul vizitatorilor asupra regulilor spitalului, precum și punerea la dispoziția vizitatorilor a echipamentului de protecție (halate de unică folosință, măști faciale, caplină, botoși) și a igienei mâinilor (soluții hidroalcoolice pentru dezinfectia mâinilor).

 

  Programul de acces al vizitatorilor pacienţilor internaţi în Spitalul Orășenesc Ștei este stabilit de către conducerea spitalului, astfel:

Luni – Vineri

14.00 – 18.00

Sâmbătă – Duminică și sărbători legale

12.00 – 18.00

 

  Accesul vizitatorilor în salon este permis după cum urmează:

  a) 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr de cel mult 3 paturi, pacienţii putând fi vizitaţi doar pe rând;

  b) 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr de 4-6 paturi, putând fi vizitaţi maximum doi pacienţi în acelaşi timp;

  Durata vizitei este limitată la 30 de minute.

  
 

           Programul de vizită în cazul unor evenimente epidemiologice

În cazul unor evenimente epidemiologice deosebite, pe baza analizei efectuate de către direcţia de sănătate publică, în secţiile/compartimentele fără risc durata vizitei poate fi limitată la 15 minute, iar în secţiile/compartimentele în care se află internate persoane aflate la risc pentru dezvoltarea unor forme severe de boală programul de vizită poate fi suspendat.

Programul de vizită la nivelul spitalului poate fi suspendat de manager în situaţiile de risc epidemiologic, prevăzute la art. 6 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În aceste situații noul program de vizită sau suspendare va fi anunțat la aviziere și pe site-ul spitalului.

În situaţia în care programul de vizită este suspendat ori în situaţia în care starea de sănătate a pacientului nu permite vizitarea, secţiile/ compartimentele au obligaţia de a asigura informarea telefonică zilnică a aparţinătorilor, prin medicul curant/medicul de gardă/ personalul desemnat, despre starea şi evoluţia pacientului, cu respectarea drepturilor pacientului.

Pentru pacienţii internaţi pe oricare dintre secţiile/compartimentele Spitalului Orășenesc Ștei, la solicitare, cu respectarea drepturilor pacientului, aparţinătorii pot discuta direct cu medicul curant în timpul programului zilnic de lucru al acestuia, în baza unui program stabilit de medicul şef/coordonator de secţie/compartiment, aprobat de directorul medical şi afişat la loc vizibil la intrarea în spital.
Programul de vizită în secția Îngrijiri Paliative

Prin excepţie în cazul pacienţilor în stare terminală, respectiv Îngrijiri paliative, aparţinătorii au dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de oră. În măsura în care condiţiile din secţie permit acest lucru, se poate asigura prezenţa permanentă lângă pacient a unui aparţinător, cu acordul medicului curant. În măsura în care condiţiile din secţie nu permit accesul permanent, se va asigura accesul într-un spaţiu de aşteptare, în apropierea secţiei.

În cazul pacienţilor internaţi care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate, pe oricare dintre secţiile/compartimentele din spital, accesul unui însoţitor poate fi permanent, cu respectarea măsurilor interne de prevenire a transmiterii infecţiilor şi cu acordul şefului de secţie/ coordonatorului de compartiment.
 Programul de vizită în Compartimentul Pediatrie

În cazul copiilor cu vârsta de până la 14 ani, internaţi se permite prezenţa permanentă a unui aparţinător, dacă se solicită acest lucru.

În cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani internaţi se poate permite prezenţa permanentă a unui aparţinător, cu acordul şefului de secţie.

 

            REGULI PENTRU VIZITATORI

Nu este permis accesul vizitatorilor:

a) care prezintă semne clinice de infecţii acute;

b) aflaţi în stare de ebrietate sau aflaţi sub influenţa unor substanţe halucinogene.

Vizitatorii au următoarele obligaţii:

a) să poarte echipament de protecţie adaptat în funcţie de gradul de risc al secţiei. Echipamentul de protecţie va fi asigurat în mod gratuit de către spital.

b) să respecte instrucţiunile personalului spitalului privind măsurile interne de prevenire a transmiterii infecţiilor.

Este strict interzis vizitatorilor ca pe perioada vizitei să filmeze sau să fotografieze pacientul fără acordul expres al acestuia.

Este interzis accesul vizitatorilor/ aparținătorilor în zonele cu risc, precum şi în orice altă zonă stabilită ca și zonă de risc sau cu restricție.

Sectoarele medicale și nemedicale ale spitalului în care este interzis accesul vizitatorilor /aparținătorilor sunt semnalizate prin afișe “Accesul persoanelor neautorizate strict interzis”