1. Sectia interne – 1 (un) post de asistenta medicala debutanta
  2. Compartiment ingrijiri paliative – 1 (un) post de asistenta medicala debutanta
  3. Compartiment statistica si informatica medicala – 1 (un) post de asistenta medicala
  4. Cabinet chirurgie generala / ortopedie si traumatologie medicala – 1 (un) post de asistenta medicala
  5. Compartiment neurologie – 1 (un) post de infirmiera deputanta

Tabel selectie dosare nr 3199 din 05.11.2020

Anunt interviu – in data de 09.11.2020, orele 13:00, Spitalul Orasanesc Stei organizeaza proba de interviu pentru asistenti medicali, respectiv infirmieri