Numele şi prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001, precum şi datele de contact

Numele persoanei responsabile de primirea solicitărilor

Sere Cristina

tel. 0711049807

email: spitalstei@yahoo.com