Responsabil cu managementul

Responsabil cu managementul calității serviciilor medicale – fzkt. Sere Cristina