Datele de contact ale autorităţii

Date de contact:
  • Secretariat: tel. 0259 333 468, mail: spitalstei@yahoo.com
  • Camera de gardă: 0749427965
  • Secție Medicină internă: 0744618050
  • Compartiment Îngrijiri paliative: 0744600523
  • Compartiment Pediatrie: 0259332347