Relaţii cu presa

Purtatorul de cuvânt desemnat – dr. Mălan Cosmin 

 
În cadrul Spitalului Orășenesc Ștei, relaţiile cu reprezentanţii mass-media se desfăşoară prin intermediul purtătorului de cuvânt desemnat, precum și prin managerul spitalului.
 
 

Accesul mass-media pe teritoriul spitalului

Accesul reprezentanților mass-media în unitate, în vederea înregistrării, fotografierii sau filmării se face numai cu aprobarea managerului, respectând dreptul la intimitatea pacienților.

Accesul reprezentanților mass-media se face numai pe baza legitimaţiei de acreditare în specialitate şi a documentului de identitate.

În situația în care managerul spitalului nu este prezent în unitate, accesul reprezentanților mass-media este permis numai cu aprobarea înlocuitorului managerului și cu înștiințarea purtătorului de cuvânt desemnat.

Accesul reprezentanților mass-media în spital este permisă pe baza acreditarii acestora și înregistrării lor la punctul de pază a spitalului, în registrul de vizitatori.

Pe toata durata deplasării în incinta spitalului, reprezentanții mass-media vor fi însoțiți de purtătorul de cuvant, vor putea discuta cu persoana desemnată de conducerea unității din compartimentul de spital despre care se solicită informații.

Reprezentanţii mass-media pot filma în spital numai în spaţiile pentru care managerul şi-a exprimat acordul în mod explicit, iar intervievarea pacienţilor sau filmarea acestora se poate face numai în condiţiile legii.

În cazul în care reprezentanţii mass-media doresc intervievarea unui pacient, purtătorul de cuvânt se va asigura că pacientul îşi exprimă acordul privind intervievarea şi filmarea/fotografierea sa și că acest acord a fost exprimat și în scris, verificând existența formularului Acordul pacientului privind filmarea/fotografierea în incinta spitalului, conform procedurii interne, drepturile și obligațiile pacienților internați, exprimarea consimțământului informat al pacientului și răspunderea furnizorului de servicii medicale.

Purtătorul de cuvânt nu va fi tras la răspundere în cazul unor filmări cu camera ascunsă sau a unor interviuri înregistrate cu echipamente audio ascunse de către reprezentanţii mass-media.

Acces neîngrădit pentru presă:

 când însoțesc o delegație oficială, cu acordul acesteia (Primărie, Consiliul Județean, minister etc);

 însoțită de manager / alți directori (medical, financiar contabil) din cadrul spitalului.

Pașii care trebuie urmați în cazul accesului mass-media în spital:

 după identificarea reprezentanților mass-media la poarta instituției de către agentul de pază al spitalului, aceștia vor fi preluați de purtătorul de cuvânt/manager după caz;

 vor fi conduși în sala de ședințe unde purtătorul de cuvânt va raspunde la întrebările adresate;

 în cazul în care consideră necesar, purtătorul de cuvânt va putea chema responsabili din compartimentul / biroul cu privire la care sunt solicitate informații.

Reguli privind accesul mass-media în spital

 accesul reprezentanților mass-media în Spitalul Orășenesc Ștei se realizează doar în baza acordului dat de către manager;

 reprezentanții mass-media care prezintă informații audio-video din interiorul Spitalul Orășenesc Ștei au obligația de a asigura informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a evenimentelor relatate;

 în Spitalul Orășenesc Ștei accesul reprezentanților mass-media se face însoțit numai de către manager și/sau purtătorul de cuvânt;

 accesul în spital se face cu echipament corespunzător de protecție;

 reprezentanții mass-media nu vor recurge la înșelăciune în vederea obținerii unor informații susținând că sunt persoane angajate ale spitalului;

 reprezentanții mass-media nu vor lua interviuri, nu vor efectua filmări ale pacienților din cadrul spitalului;

 reprezentanții mass-media care obțin și utilizează informații din cadrul spitalului folosind mijloace de înregistrare audio-video ascunse, se fac răspunzători pentru aceste fapte și vor suporta consecințele, conform prevederilor legale în vigoare. Utilizarea metodelor menționate atrage după sine interzicerea accesului în cadrul Spitalului Orășenesc Ștei, cu alte ocazii, pe termen nelimitat.

Transmiterea informaţiilor către mass-media

Trasmiterea comunicatelor de presă se va face numai după obţinerea acordului managerului spitalului. De asemenea, necesitatea şi oportunitatea organizării de evenimente de presă (conferinţă de presă, briefing) se va decide de către managerul spitalului.

Medicii șefi de secţie, laborator, serviciu medical sau alți angajați ai unității sanitare care doresc să transmită informaţii către mass-media, pentru a informa populaţia generală cu privire la activitatea desfăşurată, după obținerea acordului managerului spitalului, vor contacta purtătorul de cuvânt şi împreună vor decide modalitatea cea mai eficientă de a transmite informaţiile (fie elaborarea unui comunicat de presă, fie organizarea unei conferinţe de presă, masă rotundă, briefing).

În situaţia în care angajații spitalului participă la diferite evenimente (conferinţe, congrese) împlicând numele spitalului în calitate de partener al evenimentului respectiv, aceasta se va realiza în baza unor contracte de colaborare/parteneriat cu spitalul și cu informarea purtătorului de cuvânt despre acest lucru.

În cazul în care reprezentanţii mass-media solicită purtătorului de cuvânt informaţii verbal, acestea vor fi furnizate imediat în măsura în care acest lucru este posibil. Dacă difuzarea informaţiilor necesită timp, purtătorul de cuvânt poate solicita ca întrebările să-i fie transmise de către ziarişti în format electronic pentru a putea formula răspuns, în maximum 24 de ore.

În cazul unor evenimente deosebite (diferite accidente), comunicarea cu mass-media va fi asigurată de medicul de gardă.

Comunicarea cu mass-media în situații de criză

Comunicarea cu presa se poate baza pe mai multe tehnici și strategii de comunicare:

– organizarea unor conferințe de presă

– organizarea informărilor de presă ori de câte ori este necesar

– sprijinirea jurnaliștilor în obținerea interviurilor cu experți

– facilitarea obținerii de către jurnaliști a unor materiale publicate în scopul documentării

– însoțirea jurnaliștilor în vizitele de documentare pe teren.

Organizarea conferințelor de presă în situații de criză:

– managerul spitalului va stabili cine va participa și cine va răspunde întrebărilor specifice adresate de jurnaliști. Pot participa mai mulți experți dacă problema este complexă.

– răspunsurile trebuie să fie scurte și precise. Nu mai mult de două minute.

– pe cât posibil se vor repeta răspunsurile la întrebările anticipate.

– participanții se vor comporta ca și cum microfoanele și camere de filmare sunt deschise tot timpul.

Postarea de către angajaţii spitalului, pe diferite canale de socializare, a fotografiilor sau filmărilor din interiorul spitalului, în care pot fi identificaţi pacienţi, aparţinători sau personal medical al unităţii sanitare, este strict INTERZISĂ, este considerată abatere disciplinară și va fi sancționată în consecință du reglementările legale în vigoare.